ROLAPAC 
De innovatieve en gepatenteerde oplossing voor drijflaagproblemen in rioolgemalen
 

Rolapac Drijflaagverwijderaar - artikel uit vakblad H20 Oktober 2021

Augustus 2021

 Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het onstaan van drijflagen in rioolgemalen. Hierbij klonteren vetten, doekjes en andere onderdelen die niet in het riool thuishoren aan elkaar. Deze drijflagen veroorzaken hoge kosten en de verwijdering ervan zorgt voor ongewenste arbeidsomstandigheden. De Rolapac drijflaagverwijderaar laat deze drijflaag niet ontstaan en zorgt voor een grote reductie van de schoonmaakkosten van een rioolgemaal. Daarbij staat ook de bijdrage aan een duurzamer onderhoud centraal.

Sinds een aantal jaar zorgt Rioolgemaal Scheveningen omringt door huizen aan de Haringkade in Den Haag voor het afvoeren van het afvalwater van de wijk Scheveningen. De installatie, aangelegd in 2015, kan ruim 28.000 liter water per minuut wegpompen door een tweetal pompinstallaties met zuigmonden onderin de pompkelder.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met de Gemeente Den Haag door middel van een uitgebreid programma de opvang en transport van afvalwater in de regio verbeterd. De laatste jaren wordt in de regio veel bijgebouwd en in combinatie met de toename van hevige regenval was een uitbreiding op het rioolstelsel een voorwaarde om ook in de toekomst het water te kunnen verpompen.

Het rioolgemaal Scheveningen wordt beheerd door Delfluent Services, een dochteronderneming van waterbedrijf Evides wat duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel heeft staan.

Al snel na ingebruikname van het rioolgemaal Scheveningen bleek het beheer van de pompkelder een grote uitdaging. Het rioolgemaal blijkt regelmatig vast te lopen door dingen die niet in het riool thuishoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan vochtige doekjes, vaatdoekjes, frituurvet, maandverband en condooms. Deze vetten en doekjes koeken dusdanig aan elkaar dat een ‘drijvende vetlaag’ ontstaat op het afvalwater wat het rioolgemaal binnenstroomt. Deze vervuiling zorgt voor dusdanig vervuilde pompen dat de pompen het afvalwater niet meer kunnen verpompen. Als dit gebeurt is kans op overstort op oppervlakte water van rioolwater een groot risico wat belastend is voor het oppervlakte water omdat het zuurstof gehalte in het water dan zakt wat resulteert in vissterfte. Daarom wordt er nu regelmatig een schoonmaakactie welke kostbaar en ARBO-technisch intensief is uitgevoerd om deze vervuiling uit de kelder te verwijderen. Deze rioolreiniging geschied door middel van diverse vaak diesel aangedreven reiniging met zuig-en spuit auto’s welke belastend zijn voor de buurt daar rioolgemalen vaak gesitueerd zijn midden in een woonwijk.

Tijdens een onderhoudsstop wordt het rioolgemaal grondig professioneel schoongemaakt gedurende meerdere werkdagen. Dit werk kan alleen worden uitgevoerd in droge perioden omdat het water in de rioolstelsels moeten worden opgeslagen en deze capaciteit is beperkt. Regenval tijdens een geplande onderhoudsstop zorgt regelmatig voor verplaatsing van de onderhoudsactiviteiten met als gevolg het opnieuw plannen, vergunning aanvragen en oplijnen van diverse partijen. Tijdens een stop kunnen enkele tientallen tonnen afval worden verwijderd. Dit vuil wordt vervolgens weggevoerd door middel van de zuigauto’s naar afvalverbrandingscentrales; al met al een C0² intensieve klus. Het is dus een tijdrovend, niet duurzaam en zeer kostbaar proces wat meerdere malen per jaar herhaald dient te worden. Voor een onderhoudsstop zal altijd toestemming gegeven moeten worden door de gemeente omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het rioolstelsel.

Gepatenteerde Rolapac Drijflaagverwijderaar

Aandeelhouder Ro.Pa.Tec Technische Reiniging is al jaren actief in de rioleringswereld, onder andere bij Delfluent Services met diverse schoonmaak- en onderhoudsklussen. De drijflaagproblematiek van rioolgemalen was zodoende een bekend probleem. Na grondige analyse en diverse proefopstellingen is de gepatenteerde oplossing de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar bedacht.

Door installatie van de ROLAPAC wordt niet langer alleen via de laaggeplaatste zuigmonden afvalwater weggezogen, maar tevens via een extra opening aan de bovenzijde van de ontvangstkelder. De ROLAPAC zorgt voor het transport van ‘de drijvende vetlaag’ en is het niet langer benodigd om enkele keren per jaar een onderhoudsstop met bijbehorende professionele schoonmaak in te plannen; “Eén jaarlijkse check kan volstaan, aldus Dhr. Rob Spaans, Directeur bij Rolapac. ”Tevens bleek door toepassing van deze innovatie dat het vastlopen van de pompen tot de verleden tijd behoort”.

Werking ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

In de oude situatie wordt het afvalwater weggezogen door de zuigmonden richting de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Doordat de zuigmonden onderin de pompkelder zijn geplaatst blijft de aan de bovenzijde drijvende vetlaag aanwezig. In de tijd wordt deze drijvende vetlaag steeds dikker totdat de laag de zuigmonden bereikt worden. Dit is het punt waarop een onderhoudsstop dient te worden ingepland.                               

De modulair opgebouwde ROLAPAC bestaat uit nieuwe zuigmonden waarop een connectie tot de centrale afvoerbuis is aangebracht. Bovenop de centrale afvoerbuis is een op maat gemaakte korf geplaatst waardoorheen het afvalwater met drijflaagvuil weggezogen kan worden. De korf en centrale buis worden gesplitst via een speciaal gemodificeerde pneumatische afsluiter. De afsluiter is geintegreerd in de centrale besturings- en signaleringsinstallatie  van het rioolgemaal. Deze PLC bestuurde installatie maakt meer dan 120 schakelingen per dag zodat geen lucht bij de pompen kan geraken. De centrale buis is voorzien van een spoelwateraansluiting van de pompen zodat het eventuele achtergebleven vet in de leiding wordt doorgespoeld. Het geheel is in hoogwaardig RVS uitgevoerd en kan binnen 1 werkdag in de kelder worden ingebouwd.

Bewezen technologie

Samengevat heeft de innovatieve ROLAPAC Drijflaagverwijderaar zich al bewezen bij partner Delfluent Services en geleid tot een vijftal voordelen: er wordt sterk bespaard op de beheerskosten (met name schoonmaakkosten) van het rioolgemaal, de oplossing draagt bij aan het duurzaamheidslabel van Delfluent Services; het verwijderen van het afval kan geschieden door minder voertuigbewegingen en derhalve een lagere C02 uitstoot. Doordat meer vetten worden getransporteerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) welke voorzien kan zijn van een biogascentrale wordt de productie en opbrengst van biogas hoger. Er is tevens minder overlast voor omwonenden en men is minder afhankelijk van de weersomstandigheden welke bij een onderhoudsstop roet in het eten kan gooien.

“In regio Den Haag zijn we aan de slag met de vervolgopdrachen, maar we zijn ook klaar om deze oplossing ook bij andere Gemeentes en waterschappen te introduceren”, besluit Dhr. Rob Spaans.   Oude situatie met zuigmonden.  


 

Nieuwe situatie inclusief de ROLAPAC Drijflaagverwijderaar.

 De ROLAPAC Drijflaagverwijderaar is een gepatenteerd product van Rolapac BV.Download dit artikel hier: