ROLAPAC 
De innovatieve en gepatenteerde oplossing voor drijflaagproblemen in rioolgemalen
 

De gepatenteerde oplossing: DE ROLAPAC DRIJFLAAGVERWIJDERAAR


De 5 voordelen:

1.Besparing op beheerskosten rioolgemaal door korte terugverdientijd : minder dan 2,5 jaar
2.Sustainability: oplossing duurzamer dan conventionele oplossing door forse C02 reductie : tot 90%
3.Minder overlast in directe omgeving rioolgemaal
4.Hogere opbrengst biogas bij RWZI 
5.Niet langer afhankelijk van weersomstandigheden mbt plannen onderhoud

 

De Rolapac is geschikt voor zowel droge als natte pompopstellingen in rioolgemalen:

Portfolio

Droge pomp opstelling
Natte pomp opstelling (dompelpomp)De 5 voordelen nader verklaard:

1. Besparing op beheerskosten rioolgemaal door korte terugverdientijd : minder dan 2,5 jaar

Zonder ROLAPAC: Tot 5 keer per jaar is een professionele schoonmaak benodigd waarbij de beheerskosten van een rioolgemaal fors kunnen oplopen. Hierbij is voorbereiding van diverse afdelingen van zowel het Hoogheemraadschap als de Gemeente benodigd met bijbehorende (interne) vergunningen. Er is tevens coördinatie tussen de diverse rioolgemalen vereist voor het opvangen van de stilstand tijdens de onderhoudsstop. Dit vind vaak plaats tijdens meerdere werkdagen waarbij de afvoer van het afval een uitdaging is.

Met ROLAPAC: een enkele onderhoudsbeurt volstaat.

2. Sustainability: oplossing duurzamer dan conventionele oplossing door forse C02 reductie: tot 90%

Tijdens een schoonmaakbeurt aan een rioolgemaal wordt veelal gebruik gemaakt van meerdere door diesel aangedreven zuigvrachtauto's. Naast de verbranding van deze fossiele brandstoffen wordt tevens het afvalwater met allerlei vetten weggezogen naar de vrachtauto's. Dit wordt vervolgens vervoerd naar een verbrandingsoven. Doordat deze exercitie niet langer tot 5 keer per jaar dient te worden uitgevoerd, maar enkel een onderhoudsbeurt aan de ROLAPAC wordt de C02 footprint hierop met 90% verlaagd.

3. Minder overlast in directe omgeving rioolgemaal
Rioolgemalen zijn veelal gelegen in drukbevolkte stedelijke gebieden. Onderhoud en schoonmaak van een rioolgemaal leidt vaak tot overlast van huiseigenaren en bewoners.

4. Hogere opbrengst biogas bij RWZI 

De ROLAPAC zorgt voor meer aanvoer afvalwater en vetten naar de afwaterzuivering installatie. Bij de AWZI kunnen de vetten omgezet worden in biogas.

5. Niet langer afhankelijk van weersomstandigheden m.b.t. plannen onderhoud

Wanneer bij gepland onderhoud aan een rioolgemaal regenval verwacht wordt kan door de aanvoer van meer afval- en hemelwater het geplande onderhoud geen doorgang vinden en dient een nieuwe datum te worden gezocht.


Oude situatie rioolgemaal met originele zuigmonden:
Nieuwe situatie rioolgemaal: in de ontvangstkelder van het rioolgemaal wordt de Rolapac geïnstalleerd; hierbij worden de laaggeplaatste zuigmonden vervangen door de Rolapac installatie.