ROLAPAC 
De innovatieve en gepatenteerde oplossing voor drijflaagproblemen in rioolgemalen
 

For English: click here


 Over de gepatenteerde ROLAPAC Drijflaagverwijderaar

Stedelijke gebieden krijgen steeds meer te maken met het ontstaan van drijflagen in rioolgemalen. Hierbij klonteren vetten, doekjes en andere onderdelen die niet in het riool thuishoren aan elkaar. Deze drijflagen veroorzaken hoge reinigingskosten en de verwijdering ervan zorgt voor ongewenste arbeidsomstandigheden.

De Rolapac drijflaagverwijderaar laat deze drijflaag niet ontstaan en zorgt voor een grote reductie van de schoonmaakkosten van een rioolgemaal. Daarbij staat ook de bijdrage aan een duurzamer onderhoud centraal.

De schoonmaak van een rioolgemaal geschiedt vaak via dieselaangedreven zuigauto’s, welke belastend zijn voor de buurt, die de drijflaag uit het gemaal verwijderen. Dit vuil wordt vervolgens weggevoerd naar afvalverbrandingscentrales; al met al een C0² intensieve klus.

Regenval tijdens een geplande onderhoudsstop zorgt regelmatig voor verplaatsing van de onderhoudsactiviteiten met als gevolg het opnieuw plannen, vergunningen aanvragen en oplijnen van diverse partijen. Daarnaast zijn rioolgemalen vaak gesitueerd in woonwijken waar onderhoud kan leiden tot overlast voor omwonenden.

Rolapac is een bewezen technologie die drijflagen in rioolgemalen met 90% reduceerd. Met de toenemende druk op onze infrastructuur als gevolg van verstedelijking, is een goed functionerend rioleringssysteem cruciaal.


Door installatie van de ROLAPAC wordt niet langer alleen via de laaggeplaatste zuigmonden afvalwater weggezogen, maar tevens via een extra opening aan de bovenzijde van de ontvangstkelder. De ROLAPAC zorgt voor het transport van ‘de drijvende vetlaag’ en is het niet langer benodigd om meerdere keren per jaar een onderhoudsstop met bijbehorende professionele schoonmaak in te plannen. Eén jaarlijkse check kan volstaan.

Er zijn meer voordelen aan de Rolapac toepassing. Indien een biogascentrale aanwezig is op de afvalwaterzuiveringsinstallatie zal de opbrengst aan biogas toenemen doordat er meer afvalwater met vetten via de Rolapac naar de biogasinstallatie worden getransporteerd.

Tevens bleek door toepassing van deze innovatie dat het vastlopen van pompen tot de verleden tijd behoort. Deze voordelen resulteren in een korte terugverdientijd voor de Rolapac.

De Rolapac kan in slechts één werkdag worden geïnstalleerd en is volledig geïntegreerd in het besturingssysteem van een gemaal.

Samengevat reduceert de Rolapac de reinigingsbehoefte van het rioolgemaal met 90% wat kosten bespaart, biogasopbrengsten optimaliseert EN de co2-uitstoot vermindert.

Rolapac is een gepatenteerde drijflaagverwijderaar voor rioolgemalen.

 Lees hier meer over de innovatie.

Klik op de afbeelding hieronder voor de review van klant Delfluent Services op haar eigen website.Voor zowel natte als droge pompopstellingen is de ROLAPAC geschikt:

Portfolio

Droge pomp opstelling

Droge pomp opstelling

Natte pomp opstelling (dompelpomp)

Natte pomp opstelling (dompelpomp)

(Na-)bezinktanks

(Na-)bezinktanksWhite paper Rolapac
Whitepaper ROLAPAC.pdf (1.51MB)
White paper Rolapac
Whitepaper ROLAPAC.pdf (1.51MB)
Brochure Rolapac
Rolapac Brochure NL.pdf (585.58KB)
Brochure Rolapac
Rolapac Brochure NL.pdf (585.58KB)